وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

معرفی کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزده مقررات ملی ساخختمان

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی توسط دکتر رامین قاسمی اصل د در انتشارات نوآور با ۲۳۲ صفح در قطع وزیری به چاپ رسیده است. نوبت چاپ اول ویرایش اول بهمن ۱۳۹۸ در درسترس است....

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک فرمایید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور
 • برترین مطالب


  نظارت و بازرسی بر لوله کشی گاز فشار ضعیف از سال 1384 بصورت آزمایشی بعهده نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت. سپس از شهریور ماه 1385 بصورت کامل این واگذاری از سوی شرکت ملی گاز ایران به وزارت راه و شهرسازی وقت انجام شد. در این میان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان امور اجرایی این فعالیت را بعهده گرفتند. برای این منظور مهندسان تاسیسات مکانیکی پس از گذرانیدن دوره آموزشی مبحث هفده مقررات ملی ساختمان و قبولی در آزمون آن و سپری کردن کارورزی عملی موفق به دریافت صلاحیت طراحی، نظارت بر گاز فشار ضعیف می گردند.از ابتدای واگذاری امور تا حدود پنج سال بعدی به علت تناسب بین ورودی کارهای ارجاعی با تعداد مهندسان صاحب صلاحیت موضوع نصاب کارهای ارجاعی به مهندسان روندی منطقی داشت. با افزایش تعداد متقاضیان برای دریافت صلاحیت مذکور دو راه کار در پیش روی سازمانهای نظام مهندسی قرار گرفت. برای حفظ تعادل بین تعداد مهندسان و حجم کارهای موجود از تقاضای جدید برای حوزه نظارت و بازرسی گاز ممانعت به عمل آید و یا اینکه به تقاضای متقاضیان پاسخ مثبت داده شده و از حفظ تعادل بین این دو بحش چشم پوشی نمود. عمده سازمانها برای اشتغال مهندسان راه کار دوم را در پیش گرفتند. این موضوع باعث می گردد با افزایش تعداد مهندسان صاحب صلاحیت فاصله زمانی ارجاع کار طولانی تر شود. در این حالت از نظر افتصادی درامد حاصله مهندسان با افت چشمگیری مواجه خواهد شد. ضمن اینکه طولانی شدن زمان ارجاع کار باعث عدم تداوم امر نظارت و بازرسی مهندسان شده و آن دلچسبی کار و وابسته بودن به کار را از آنها سلب نماید. این عمل در آینده موضوع نظارت و بازرسی گاز را که باید بصورت حرفه ای مورد توجه ناظرین بوده باشد را می تواند کم رنگ نموده و باعث خطای در انجام این فرایند را سبب گردد. در این حالت نظارت از حالت حرفه ای به فصلی ( کارگران فصلی) تنزل پیدا حواهد کرد. برای این مسئله بایستی چاره اندیشی نمود. اما موضوع دیگر در این فضا کاهش درآمد خواهد بود. برای مقابله با کاهش درآمد به واسطه آفزایش تعداد مهندسان صاحب صلاحیت راه کارهای متفاوتی قابل طرح است

  1-  موضوع نظارت و بازرسی گاز مشابه کلیه امور نظارتی بایستی دارای دوره زمانی باشد. مبنای تعرفه برای دوره زمانی تعریف گردد. با توجه به نوع کارهای لوله کشی گاز در حالت روکار و توکار این تعریف قابل توصیف است. در لوله کشی توکار که عموما در سفت کاری ساختمان عملیات اجرایی آن شروع می گردد تا اتمام ساختمان موضوع نظارت مطرح است. با توجه طول مدت زمان پروانه ساختمان، و اینکه دوره مذکور  تقریبا نصف مدت زمان قانونی ساخت است میتوان نصف مدت زمان پروانه را ملاک عمل قرار داد . به نظر می رسد که عدد هیجده ماه طبق این بررسی برای دوره نظارتی لوله کشی توگار مناسب است.در لوله کشی روکار که برای ساختمان در حال بهره بردای انجام خواهد شد طول این دوره حدود شش ماه می تواند مورد توجه باشد.  دوره نظارتی از زمان تشکیل پرونده قابل محاسبه است . پس از اتمام دوره مذکور مالک یا نماینده قانونی وی مکلف است برای ادامه نظارت بر مبنای تعرفه مجددا با واریز وجه هزینه نظارت و بازرسی  تداوم عمل نظارت را به عنوان یک کار جدید برای مهندس ( ثبت در فهرست کارهای جدید) محقق سازد. با توجه به نوع فعالیتها در استان تهران حدود سی درصد در میزان کارهای ارجاعی بصورت خودکار افزایش خواهیم داشت. معنی این کلام این است که تا سی دصد افزایش مهندس تغییراتی در سهمیه نظارتی بوجود نخواهد آمد.

  2-  طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مدارک تاییدیه از زمان تایید مهندس ناظر گاز به مدت شش ماه اعتبار دارد. تاییدیه مجدد منوط به آزمایش و کنترل سیستم است. چون مبنای تعرفه قیمتی بر مبنای حداقل سه بازید تعریف شده لذا برای انجام بازرسی و تست مجدد میتوان با اخذ هزینه نظارت و بازرسی بر مبنا ی یک سوم تعرفه نظارت و بازرسی و ثبت مورد در فهرست کارهای جدید مهندس ناظر گاز بصورت یک سوم ظرفیت اقدام نمود. برای استان تهران این آیتم کمتر از پنج درصد کارهای ارجاعی را شامل می گردد. معنی این موضوع این است که با اعمال این روش حدود کمتر از پنج درصد افزایش تعداد مهندسان تغییراتی در سهمیه نظارتی بوجود نحواهد آمد.

  3-  فعال سازی آیتمی از مقررات ملی ساختمان که حدود پنج سال است توجهی به آن  نشده است. طبق بند  17-6-5 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 89 برای بررسی نشت گاز طبق اعلام مالک یا نماینده قانونی وی مبنی بر وجود نشت گاز در ابنیه  بایستی با  حضور الزامی مجری، مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز آزمایش نشتی به ترتیبات قید شده در مبحث  انجام شود. برای اجرای این قانون مصوب بایستی طبق هماهنگی با شرکت ملی گاز و اتحادیه مجریان لوله کشی گاز روش اجرایی این عمل تعریف شده و با تعیین حق الزحمه انجام خدمات برای مشترکین، از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمانهای استانی با معرفی ناظرین صاحب صلاحیت به امداد گاز برای سه شیفت کاری و متقابلا اتحادیه مربوطه با انجام این فرایند در جهت تحقق قانون اتدامات اجرایی صورت پذیرد.  بدین ترتیب بخشی از مهندسان صاحب صلاحیت  به جای ورود به بخش نظارت و بازرسی گاز در این بخش فعال شده و از تراکم بخش قبلی به نحو چشم گیری کاسته خودهد شد.

  4-  نظارت و بازرسی ادواری کارهای تایید شده برای حفظ ایمنی جان بهره برداران از امور ضروری است . چنانچه در مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص تعمیر و نگهداری ساختمان طول دوره نظارات و بازرسی گاز قانونمند تعریف شود. این امکان وجود دارد که از ابنیه تایید شده بصورت ادواری طبق یک نظام نامه معین مورد توافق عوامل مرتبط، بازرسی بعمل آورد. با محقق شدن این بند امکان ورود مهندسان صاحب صلاحیت جدید هموار می شود.

  موارد مطرح شده در بالا بصورت زمان بندی شده می تواند ورودی مهندسان جدید را با کارهای ارجاع شده متوازن نماید.

  موضوع : مقالات و یادداشتها / مقالات   تاریخ انتشار : 17 دی 1392