وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

بررسی اجمالی حادثه آتش سوزی ساختمان گاندی

در بررسی اجمالی حادثه آتش سوزی ساختمان گاندی تهران در بهمن 1402 مواردی از نظر فنی، قانونی و حقوقی قابل بررسی است که در این نوشتار موارد فوق بررسی اجمالی شده است....

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک فرمایید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور
 • برترین مطالب


  نحوه تفکیک کنتور گا ز آپارتمانها

  بر مبنای رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810074 مورخ 27/01/1398 تحت عنوان "در خصوص ابطال بند 9-2-2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی پیرامون اجابت درخواست متقاضیان تفکیک انشعاب بدون نیاز به جلب رضایت دیگر ساکنین و مالکین" مشاعی مجموعه واحدهای مسکونی که بیش از یک اشتراک گاز برخوردار می‌باشند،  مطابق نصح صریع رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 9-2-2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ابطال شده و بر اساس آن مشترک می‌تواند با مراجعه به شرکت ملی گاز تقاضای تفکیک کنتور نموده و امور مشترکین موظف به ارائه فرم معرفی نامه شماره 1 برای مشترک جهت ارائه به سازمان نظام مهندسی است.

  دفاتر نمایندگی سازمانهای نظام مهندسی موظف به پذیرش مشترک طبق فرم شماره ۱ بوده و هر سازمان استان نسبت به معرفی مهندس ناظر اقدام خواهد نمود. اما برای شروع عملیات اجرائی وفق مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان مهندس ناظر نسبت به بررسی پیش نقشه اجرائی که از سوی مجری لوله کشی گاز ارائه می‌شود اقدام می کند.

  در این شرایط چنانچه انجام عملیات لوله کشی گاز منجر به تغییرات در مشاعات ساختمان شود، طبق ماده ۹ قانون تملک آپارتمان‌ها هر یک از مالکین می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد. هیچیک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردرد یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خودر مریی و منظر باشد بدهند، ضرورت دارد مشترک طبق ماده ۹ قانون مذکور عمل نموده و پس از ارائه مستندات قانونی، از جمله رضایت محضری همسایگان مهندس ناظر اجازه شروع عملیات اجرایی لوله کشی گاز را به مجری لوله کشی گاز صادر نماید.

  بدین ترتیب  انجام عملیات لوله کشی مطابق مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان و با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها بوده و از نظر شکلی و محتوائی با بند 9-2-2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مرتبط نمی‌باشد.

  موضوع : مقالات و یادداشتها / مقالات   تاریخ انتشار : 23 مهر 1399