وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

تمرین سری سوم مکانیک سیالات پیشرفته

برای دریافت تمرین سری سوم مکانیک سیالات پیشرفته...

برای اطلاع از برنامه دوره های آموزشی دکتر رامین قاسمی اصل کلیک نمایید 

 تابستان 1400 هیچ برنامه آموزشی در استان تهران اجرا نخواهد شد

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور

 • برنامه زمان بندی دوره های آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی سال 98

  رنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 98 ارایه می گردد به شرح زیر است

   

    ردیف نام دوره محل برگزاری تاریخ
    1 عایق بندی صوتی  و اطفا حریق دانشگاه علم و فرهنگ 22 و 23 / 1 /98
    2 عایق بندی صوتی  و اطفا حریق تهران غرب 29 و30 /1 /98
    3 تاسیسات لوله کشی گاز  زاهدان 4 و5و 6 /2 /98
    4  تاسیسات بهداشتی دانشگاه علم و فرهنگ 12 و 13 /2 /98
    5 نکات اجرای تاسیسات عمران و معماری دانشگاه علم و فرهنگ 14/ 2 /98
    6 تاسیسات لوله کشی گاز مجریان زاهدان 18و 19 و20/ 2/ 98
    7  تاسیسات بهداشتی کرمان 25و 26 /2 /98
    8  عایق بندی صوتی  و اطفا حریق کرمان 26و 27 /2 /98
    9  عایق بندی صوتی  و اطفا حریق البرز 31 /2, 1 /3 /98
    10   تاسیسات بهداشتی البرز  2 و 3 /3 /98
    11  تاسیسات لوله کشی گاز   دانشگاه علم و فرهنگ  9 و 10/ 3 /98
    12  عایق بندی صوتی  و اطفا حریق  دانشگاه علم و فرهنگ 23و 24 /3 /98
    13  عایق بندی صوتی  و اطفا حریق علم و صنعت  30و 31 /3 /98
    14 بازماموزی ناظران گاز یزد 6/ 4/ 98
    15 بازماموزی ناظران گاز یزد 7 / 4 /98
    16 لوله کشی گاز مجریان علم و فرهنگ 14و15 /4 /98
    17 صلاحیت گاز فشار قوی علم و فرهنگ 26و27و28 /4و 5و6 /5 /98
    18 صلاحیت گاز فشار قوی تهران غرب 31 /4و 1و2و3و4 /5 / 98
    19   عایق بندی صوتی  و اطفا حریق  تهران غرب  29و 30 / 4/ 98
    20 صلاحیت گاز فشار قوی سمنان 8و 9و 12و 13و 14 / 5 /98
    21   تاسیسات بهداشتی البرز 10 و11 /5 /98
    22 صلاحیت گاز فشار قوی تهران غرب 15و16 17و18و19 / 5 /98
    23 صلاحیت گاز فشار قوی علم و فرهنگ 22و23و24و25و26 / 5 /98
    24 صلاحیت گاز فشار قوی علم وصنعت 29و30و31 /5 و 1و2 /6 / 98
    25 تاسیسات بهداشتی استان یزد 7و8 /6/ 98
    26 مبانی حقوقی نظارت و بازرسی گاز انجمن تاسیات مکانیکی 3 /6 /98
    27 مبانی حقوقی نظارت و بازرسی گاز انجمن تاسیات مکانیکی 10 / 6 / 98
    28 صلاحیت گاز فشار قوی علم و فرهنگ 11و12و13و14و15 /6 /98
     29 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران غرب 26و 27 /6 /98
    30 عایق بندی صوتی و اطفا حریق استان البرز 11و12 / 7/ 98
    31 عایق بندی صوتی و اطفا حریق علم و فرهنگ 18و19 / 7 / 98
    32 عایق بندی صوتیو اطفا حریق علم و صنعت 25و26 /7 /98
    33 صلاحیت گاز فشار قوی علم و صنعت 30 /7 1 / 8 و9و10و11 /8 /98
    34 تاسیسات بهداشتی استان البرز 2و3 / 8/ 98
    35  صلاحیت گاز فشار قوی علم و فرهنگ 14و15 و16و17 و18 /8 /98
    36 لوله کشی گاز مجریان زاهدان 22و 23 /8 /98
    37 تاسیسات لوله کشی گاز راهدان 23و 24 /8 /98
    38 تاسیسات لوله کشی گاز علم و فرهنگ 30 /7 و 1/ 8 /98
    39 تاسیسات بهداشتی چابهار 12و 13 /9 /98
    40 عایق بندی صوتیو اطفا حریق علم و صننعت 14 و 15 /9 /98
    41 عایق بندی صوتیو اطفا حریق قزوین 6و 7 /9 /98
    42 عایق بندی صوتیو اطفا حریق علم و فرهنگ 21و22 / 9/ 98
    43 عایق بندی صوتی و اطفا حریق زاهدان 11 و 12/ 10 /98
    44 تاسیسات لوله کشی گاز زاهدان 12و 13 /10 /98
    45 عایق بندی صوتی و اطفا حریق علم و صنعت 26 و 27 /10 /98
    46 عایق بندی صوتیو اطفا حریق خراسان جنوبی 11و 12 /11 /98
    47 عایق بندی صوتیو اطفا حریق علم و فرهنگ 17و 18 /11 /98
    48  صلاحیت گاز فشار قوی علم و فرهنگ 5و6و7و8و9 / 11 /98
    49 عایق بندی صوتی و اطفا حریق بوشهر 24 و 25/ 11 /98
    50 عایق بندی صوتی و اطفا حریق البرز 26/ 11 و 1 /12 /98