وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

ابلاغ ویرایش پنجم سال 1403 مبحث هفده مقررات ملی ساختمان

ویرایش پنجم سال 1403 مبحث هفده مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه شهرسازی به وزرات کشور ابلاغ شد. بر همین اساس سه ماه پس از ابلاع ویرایش جدید...

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک فرمایید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور

 • برنامه زمان بندی دوره های آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی سال 1402

  برنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 1402ارایه می گردد به شرح زیر است

   

    ردیف نام دوره محل برگزاری تاریخ
    1 لوله کشی گاز فاشر ضعف علم وفرهنگ 14 و 15 /2/1402
    2 تاسیات بهداشتی علم و صنعت 21و 22 / 2 /1402
    3 عایق بندی صوتی و اطفا حریق علم و صنعت 28 و29 /2/ 1402
    4 سمنیار مبانی حقوقی نظارت و بازرسی گاز بندرعباس 30 / 2 /1402
    6 تغییرات اساسی مبحث 17 مقررات ملی ویرایش 1401 بندرعباس 3 و 4 / 3 /1402
    7 تاسیات بهداشتی علم و صنعت 18 و 19 /3 /1402
    8 عایق بندی صوتی و اطفا حریق علم و صنعت 25 و 26 /3 /1402
  9 تغییرات اساسی مبحث 17 مقررات ملی ویرایش 1401 شورای مرکزی به صورت مجازی 1 و 2 /4 / 1402
    10 عایق بندی صوتی و اطفا حریق بوشهر 8 و 9 /4 / 1402
    11 عایق بندی صوتی و اطفا حریق علم و فرهنگ 15 16 /4 /1402
  12 تاسیات بهداشتی تهارن جنوب 22 و 23 /4 / 1402
    13 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهارن جنوب 29 و 30 /4/ 1402
  14 عایق بندی صوتی و اطفا حریق اصفهان 25 و 27 /4/ 1402
  15 عایق بندی صوتی و اطفا حریق کرمان 17 و 18 /5 /1402
  16 عایق بندی صوتی و اطفا حری البرز 21 و 22 /5 /1402
  17 لوله کشی گاز فاشر ضعف تهران جنوب 19 و 20 /5 /1402
    18 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران جنوب 26 و 27 /5 /1402
  19 لوله کشی گاز فشارقوی علم و فرهنگ 31 / 5 و1 و 2 و3 و 4 /6/ 1402
  20 تاسیسات بهداشتی بندر عباس 6 و 7 /6 /1402
  21 عایق بندی صوتی و اطفا حریق بندر عباس 11 و 12 /6 /1402
    21 لوله کشی گاز فاشر ضعف علم و فرهنگ 9 و 10 / 6 / 1402
    22 تاسیسات بهداشتی تهران جنوب 28 و 29 / 6/ 1402
  23 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران جنوب 30 و 31 /6 / 1402
    24 تغییرات اساسی مبحث 17 مقررات ملی ویرایش 1401 شورای مرکزی به صورت مجازی 6 و 7 / 7/ 1402
    25 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران غرب 29و 30/ 7 /1402
  تغییرات اساسی مبحث 17 مقررات ملی ویرایش 1401 کرمان 3 / 8 / / 1402
    26 تاسیسات بهداشتی تهران جنوب 27 و 28 /7 /1402
    27 عایق بندی و تنظیم صدا ویژه مهندسان عمران و معمار شورای مرکزی 4 / 08 /1402
    28 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران جنوب 11 و  12 /8 /1402
    29 لوله کشی گاز فشار قوی تهران جنوب 16 تا 20 / 8/ 1402
    30 لوله کشی گاز فاشر ضعیف تهران جنوب 25 و 26 /8 /1402
    31 عایق بندی صوتی و اطفا حریق کرمان 7 و 8 / 9 /140232
    32 لوله کشی گاز فاشر ضعیف علم و صنعت 16 و 17 /9 /1402
    33 تاسیسات بهداشتی  تهران جنوب 23 و 24 / 9/ 1402
    34 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران جنوب 30 / 9 و 1 / 10 /1402
    35 تاسیسات بهداشتی  تهران جنوب 14 و 15 /10/ 140236
    36 تاسیسات بهداشتی  علم و صنعت 21 و 22 / 10 /1402
    37 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران جنوب 28 و 29 / 10 /1402
    38 عایق بندی صوتی و اطفا حریق یرد 1و 2 / 11 /1402
    39 لوله کشی گاز فاشر ضعیف تهران جنوب 5 و 6 /11 /1402
    40 لوله کشی گاز فاشر قوی تهران جنوب 10 تا 14 / 11 / 1402
    41 تغییرات اساسی مبحث 17 مقررات ملی ویرایش 1401 کرمان 25 / 11 /1402
    42 عایق بندی صوتی و اطفا حریق تهران جنوب 26 و 27 /11 /1402
    43 تاسیسات بهداشتی  علم و صنعت 3 و 4 /12 /1402
    44 تاسیسات بهداشتی  تهران جنوب 10 و 11 / 12 /1402
    45 لوله کشی گاز فاشر ضعیف تهران جنوب  17 و 18 /12 /1402