وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

تمرین سری دوم مکانیک سیالات پیشرفته 1401/2/25

برای دریافت تمرین سری دوم مکانیک سیالات پیشرفته...

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک فرمایید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور

 • برنامه زمان بندی دوره های آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی سال 1400

  رنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 1400 ارایه می گردد به شرح زیر است

   

    ردیف نام دوره محل برگزاری تاریخ
    1 عایق بندی صوتی و اطفا حریق یزد 21 و 22 و28 و 29 / 1 / 1400
    2 عایق بندی صوتی و اطفا حریق قزوین 11 و 12 /2/ 1400
    3 تاسیسات بهداشتی  بندر عباس 15 و 16 /2/ 1400
    4 تاسیسات بهداشتی  علم و صنعت ایران   30 , 31 / 2 /1400
    5 عایق بندی صوتی و اطفا حریق مجتمع انقلاب 18 , 19 /2 /1400
    6 عایق بندی صوتی و اطفا حریق البرز 21 و 22 / 2 / 1400
    7 عایق بندی صوتی و اطفا حریق شهر کرد 6 و 7 / 3/ 1400
    8 عایق بندی صوتی و اطفا حریق بندر عباس 8 و 9 /3 /1400
    9 تاسیات لوله له کشی گاز فشار ضعیف علم و صنعت ایران 20 و 21 /3 /1400
    10 تاسیات لوله له کشی گاز فشار ضعیف سمنان 22 و 23 / 3/ 1400
    11 عایق بندی صوتی و اطفا حریق علم و فرهنگ 25 و 26 /3 /1400
    12 عایق بندی صوتی و اطفا حریق مجتمع انقلاب 27 و 28 /3 /1400
    13  تاسیات لوله له کشی گاز فشار ضعیف کرمان  29 و 30 / 3 /1400
    14 تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی  سمنان  1 و 2 و 3 و 4 /4 /1400
    15 تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی اصفهان 8 و 9 و 10 و 11 /4 /1400
    16  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( 13 الی 21) زاهدان 19و 20 /4/ 1400
    17  تاسیسات بهداشتی (14 ال ی22)  البرز  15 و 16 /4/ 1400
    18   تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(8 الی 16) خراسان رضوی 24 و 25 /4 /1400
    19 مبانی حقوقی در تاسیسات بهداشتی( 16 الی 20)  مرکز امور مشاوران قوه قضاییه  31 / 4 /1400
     20   تاسیسات بهداشتی (13 الی 21)  راهدان  2 و 3 / 5 /1400
    21  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( 8 الی 16)  بوشهر  7 و 8 /5 /140
    22  تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی) 13 الی 21)  اصفهان  12 الی 15 / 5/ 1400
    23   تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف( 14 الی 22) شهر کرد 16 و 17 /5 /1400
    24   تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی( 13 تا 21)   اصفهان  19 الی 22 /5/ 1400
    25   عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14 تا 22) اصفهان  23 و 24 /5 /1400
    26    عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14 تا 22)  اصفهان   4 و 5 /6 / 1400
     27   تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف( 13الی 21)  زاهدان  6 و 7 /6 /1400
     28    عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14 تا 22)  شهر کرد  13 و 14 /6/ 1400
     29     عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14/30)  البرز  25 و 26 /6 /1400
     30  بازآموزی ناظرین گاز فشار ضعیف استان کرمان  کرمان  12 / 8/ 1400
    31  تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف علم و صنعت 13 و 14 / 8/ 1400
     32   بازآموزی ناظرین گاز فشار ضعیف استان کرمان  کرمان  18 /8 /1400
    33   بازآموزی ناظرین گاز فشار ضعیف استان کرمان  کرمان  19 /8 /1400
    34 عایق بندی صوتی و اطفا حریق شهید رجایی 20 و 21 /8 /1400
    35  تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف بندر عباس 22 و 23 /8 /1400
     36    تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی( 13 تا 21) کرمان   25 و 26 و27 و28 /8/1400
    37  تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(12 تا 20) علم و فرهنگ 30 /8 /و 1/ 9 /1400
    38  تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) اصفهان 16و 17/ 9/ 1400
    39    تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی علم و فرهنگ 9و 10 و11 و12 13/ 9/ 1400
    40    تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی علم و صنعت 4 و 5 و 6 و7 و13 / 9/ 1400
    41 مبانی حقوقی نظارت وبازرسی گاز لرستان 19/ 9 /1400
    42  تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) اصفهان 23و 24 /9/ 1400
    43 تاسیسات بهداشتی (12 تا 20) علم وفرهنگ 25 و 26 /9 /1400
    44 عایق بندی صوتی و اطفا حریق البرز 29 و 30 /9 /1400
    45   تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) اصفهان   2 و 3 /10/ 1400
    46 عایق بندی صوتی و اطفا حریق (12-20) علم و فرهنگ   7و 8 / 10/  1400
    47    تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) اصفهان    11و 12 /10/ 1400
    48 بازآموزی مهندسان ناظر گاز یزد یزد  22/ 10 / 1400
    49    تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی  سمنان   14و 15 و 16 و17 /10 /1400
     50 عایق بندی صوتی و اطفا حریق  شهید رجایی   25و 26 /10 /1400
    51  عایق بندی صوتی و اطفا حریق   البرز  30 /10 و 1/ 11 /1400
    52   عایق بندی صوتی و اطفا حریق   علم و صنعت  7 و8 /11 /1400
    53    عایق بندی صوتی و اطفا حریق  بندر عباس 12 و 13 /11 /1400
    54   عایق بندی صوتی و اطفا حریق  شهید رجایی 14و 15 / 11 /1400
    55   عایق بندی صوتی و اطفا حریق  البرز 21 و 22 /11/ 1400
    55   تاسیسات بهداشتی (13تا 21)   علم و صنعت  28 و 29 /11 /1400
      تاسیات بهداشتی 14-19 اصفهان 31/11 و1 و 3 /12 / 1400
    56  تاسیسات بهداشتی (13تا 21) بندرعباس 5 و 6 /12 /1400
    57      
    58   عایق بندی صوتی و اطفا حریق  کرمان 12 و 13 /12 /1400
    59 تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف عام و فرهنگ 17 و 18 / 12 /1400
    60    تاسیسات بهداشتی (13تا 21)    علم و صنعت  19و 20 /12/ 1400