وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

ابلاغ ویرایش پنجم سال 1403 مبحث هفده مقررات ملی ساختمان

ویرایش پنجم سال 1403 مبحث هفده مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه شهرسازی به وزرات کشور ابلاغ شد. بر همین اساس سه ماه پس از ابلاع ویرایش جدید...

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک فرمایید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور

 • برنامه زمان بندی دوره های آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی

  برنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 96 ارایه می گردد به شرح زیر است

   

  ردیف نام دوره محل برگزاری تاریخ
  1 تاسیسات لوله کشی گاز بوشهر 24 و 25 / 1 /96
  2 عایق بندی صوتی و حرارتی دانشگاه آزاد تهران غرب 31 /1 و 1/ 2 /96
  3 نکات تاسیسات مکانیکی( اجرا) یزد 7 /2 /96
  4 دوره آمادگی آزمون صلاحیت گاز کاشانه 9 / 2 /96
  5 تاسیسات لوله کشی گاز  دانشگاه علم و فرهنگ 14و 15 /2 /96
  6 تاسیسات لوله کشی گاز بندرعباس 21و 22 / 2 /96
  7 عایق بندی صوتی و حرارتی بندرعباس 22و 23 /2 /96
  8 نکات تاسیسات مکانیکی( اجرا)  دانشگاه علم و فرهنگ 23/ 2 /96
  9 تاسیسات بهداشتی  دانشگاه علم و فرهنگ 28و 29 / 2 /96
  10 تاسیسات لوله کشی گاز بوشهر 4و 5 / 3 /96
  11 عایق بندی صوتی و حرارتی دانشگاه آزاد تهران غرب 10 و 12 / 3 /96
  11 تاسیسات لوله کشی گاز  دانشگاه علم و فرهنگ 18و 19 /3 /96
  12 تاسیسات لوله کشی گاز شاهرود 26و 26 /3 /96
  13 عایق بندی صوتی و حرارتی  دانشگاه علم و فرهنگ 1 و 2 /4 /96
  14 تاسیسات بهداشتی  دانشگاه علم و فرهنگ 29 و 30 /4 / 96
   15  تاسیسات لوله کشی گاز  یزد  5و6 /5 /96
  16  تاسیسات بهداشتی شهر کرد  18 و 19 و20 /5 / 96
  17  تاسیسات لوله کشی گاز استان البرز 28 و 29/5 / 96
  18 عایق بندی صوتی و حرارتی یزد 3 و 4 /6 /96
  19 نکات تاسیسات مکانیکی( اجرا) دانشگاه علم وصنعت ایران 8 / 6 /96
  20  تاسیسات بهداشتی دانشگاه علم و فرهنگ  9 و 10 /6 /96
  21 عایق بندی صوتی و حرارتی دانشگاه علم و فرهنگ  16و 17 /6 /96
  22 تاسیسات لوله کشی گاز دانشگاه علم و فرهنگ  23و 24 /6 /96
  23 تاسیسات لوله کشی گاز استان البرز 1, 2 /7 /96
  24 تاسیسات لوله کشی گاز بندر عباس 18, 19 /7 /96
  25 تاسیسات لوله کشی گاز  دانشگاه علم و فرهنگ  4و5 /8 /96
  26 صلاحیت تاسیسات لوله کشی گاز یزد 10 و 11/ 8/ 96
  27 عایق بندی صوتی و حرارتی   دانشگاه علم و فرهنگ  25, 26 /8/ 96
  28 صلاحیت تاسیسات لوله کشی گاز شهر کرد 27 و28/ 8/ 96
  29 تاسیسات بهداشتی  استان البرز 2 و 3 /9/ 96
  30 عایق بندی صوتی و حرارتی  استان البرز 9 ,10/ 9 /96
  31  تاسیسات بهداشتی   دانشگاه علم و فرهنگ 16 , 17 /9 /96
  32  تاسیسات بهداشتی  استان البرز 23و 24/ 9/ 96
  33 تاسیسات لوله کشی گاز   دانشگاه علم و فرهنگ  30 /9 , 1/ 10 /96
  34 عایق بندی صوتی و حرارتی  استان بوشهر  7و 8 /10 / 96
  35  تاسیسات بهداشتی شهر کرد 14 و 15 /10/ 96
  36 تاسیسات بهداشتی  دانشگاه علم و فرهنگ  21و 22/ 10 /96
  37 تاسیسات لوله کشی گاز زاهدان - صلاحیت 23و 24 /10 /96
  38 عایق بندی صوتی و حرارتی کرمانشاه 28و 29 /10 /96
  39  تاسیسات بهداشتی بوشهر 5و 6 /11 /96
  40 تاسیسات لوله کشی گاز  دانشگاه علم و فرهنگ 12 و 13 /11 /96  
  41 تاسیسات لوله کشی گاز مجموعه مدرس 19و 20 /11 /96
  42 تاسیسات بهداشتی  استان البرز  26 و 27 /11 /96
  43 عایق بندی صوتی و حرارتی مجموعه مدرس 3 و4 /12 /96
  44 عایق بندی صوتی و حرارتی  دانشگاه علم و فرهنگ 10و 11/ 12/ 96
  45  تاسیسات بهداشتی   دانشگاه علم و فرهنگ  17و 18/ 12 /96
  21      
  22      
  23       
  24      
  25      
  26      
  27      
  28      
  29      
  30      
  31      
  32      
  33      
  34      
  35      
  36      
  37      
  39      
  39      
  40