وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

آموزش آنالیز انرژی، اگزرژی اقتصادی و زیست محیطی سیکل توربین گاز در نرم‌افزار EES

توربین گاز که توربین احتراق داخلی نیز گفته می شود یک سیکل باز تولید قدرت است که اجزای اصلی آن کمپرسور، محفظه احتراق و توربین می‌باشد که بر یک شفت مشترک با کمپرسور سوار است. عملکرد اساسی این توربین مبتنی بر سیکل برایتون می‌باشد و با سیال عامل هوا عملیاتی...

برای اطلاع از برنامه دوره های آموزشی دکتر رامین قاسمی اصل کلیک نمایید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور

 • برنامه زمان بندی دوره های آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی سال 99

  رنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 1399 ارایه می گردد به شرح زیر است

   

    ردیف نام دوره محل برگزاری تاریخ
     1 عایق بندی صوتی و اطفا حریق  البرز  30 و31/ 3 /99
     2  عایق بندی صوتی و اطفا حریق  علم و فرهنگ  25 و 26/ 4 /99
     3  عایق بندی صوتی و اطفا حریق  علم و صنعت  9 و 10 /5 /99
    4 لوله کشی گاز فشار ضعیف موسسه MEM 16 و17/ 5/ 99
     5  عایق بندی صوتی و اطفا حریق  شهید رجایی  22و23 /5/ 99
    6 تاسیسات بهداشتی (ساعت 13 الی 21) بندر عباس 12و 13 / 6 / 99
    7 تاسیسات بهداشتی (ساعت 14/30الی 22/30) البرز 15 و 16 /6 /99
    8  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20)  شهید رجایی  19 و20 /6 /99
    9 لوله کشی گاز فشار ضعیف (روز اول14 تا 22 و روز دوم 12 تا 20) اصفهان خمینی شهر 18 و 21 / 6 /99
    10  عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 13 الی 21)   مرکز تحقیقات راه وشهرسازی  22 و 23 /6 /99
    110   عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 17 الی 21) نجف آباد  24 و 25و 31 / 7 و1 / 8/ 99
    12 تاسیسات بهداشتی (روز اول 13 الی 21 رروز دوم 9 الی 17) کرمان 26 و27 /6 / 99
    13 عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 13 الی 21) بندر عباس 29 و 30 /6 /99
    14 لوله کشی گاز فشار ضعیف (ساعت 12 الی 20) اصفهان خمینی شهر 28 / 6  و4 / 7 /99
    15 عایق بندی صوتی و اطفا حریق (14/30 الی 22/30) البرز 16 و 17 / 7/ 99
    16 آموزش لوله کشی گاز توکار مهندسان (ساعت 17 الی 21) ارومیه 7 و 8 / 7 / 99
    17 لوله کشی گاز فشار ضعیف (ساعت 12 الی 20) اصفهان خمینی شهر 11 و 18 / 7 99
    18 عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 17 الی 21) نجف آباد 12و 13و 14 و 15 /7/ 99
    19  تاسیسات لوله کشی ساختمانها ( ساع 12 الی 20) اصفهان خمینی شهر 25 / 7 و 2 /8 / 99
    20  تاسیسات لوله کشی ساختمانها ( ساعت 12 الی 20)  شهید رجایی  7 و 8 / 8 / 99
    21  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) کرمان 27 , 28 / 8 /99
    22  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) شهید رجایی  14و 15 /8 /99
    23  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) نجف آباد 17 و 18  8 /99
    24  تاسیسات بهداشتی  علم و صنعت ایران  29 و 30 /8 /99
    25  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) علم و فرهنگ 4 و 5 /9 /99
    26  تاسیسات بهداشتی  ساری 6 و 7 /9 /99
    27  تاسیسات بهداشتی (14/30 الی 22/30)  البرز  8 و 9 /9 /99
    28   عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 13الی 21)  علم و صنعت ایران  20 , 21 / 9 / 99
     29 تاسیسات لوله کشی گاز (16 الی 20 ) یزد 22و 23 و 24 /9 /99
    30   تاسیسات بهداشتی (13 الی 21) علم و صنعت ایران   27 و 28 /9 / 99
    31 تاسیات لوله کشی گاز فشار قوی (13-21) البرز 2و 3 و 4و 5/ 10 /99
    32  عایق بندی صوتی و اطفا حریق (14/30 الی 22/30)  البرز  17و 18 /10 /99
    33   تاسیسات لوله کشی گاز (12 الی 20)  علم و فرهنگ  9 و 10 /10 /99
    34   تاسیسات بهداشتی  (12 الی 20)  علم و فرهنگ  20 و 21 /10 /99
    35  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 13الی 21)  علم و صنعت ایران 30/ 10 و 1 / 11 /99
    36 تاسیسات بهداشتی (ساعت 16الی 20) یزد 4 و 5 و6 و7 /11 /99
    37  تاسیسات بهداشتی  (روز 13الی 20)  علم و صنعت ایران 9 و 10 / 11 / 99
    38   عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 13الی 21) دانشگاه آزاد تهران غرب 23 و 24 /11 /99
    39  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) علم و فرهنگ  15 و 16 /11 /99
    40 تاسیسات بهداشتی ( ساعت 13 الی 21) زاهدان 18 و 19 /11 /99
    41 تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی ( ساعت 13 ال ی21) کرمان 28 و 29 و 30/ 11 و 1 /12 /99
    42   تاسیسات لوله کشی گاز (12 الی 20)    علم و فرهنگ  2 و 3 /12 /99
    43  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 13الی 21)  علم و صنعت ایران 14 و 15 / 12 /99
    44  تاسیسات بهداشتی  (12 الی 20)    علم و فرهنگ  16و 17 /12 /99