وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

جداول مورد نیاز درس سیستم انتقال گاز و گاز رسانی

جداول مورد نیاز درس سیستم انتقال گاز و گاز رسانی که شامل کلیه جداول و نمودارهای مورد نیاز برای استفاده در کلاس درس است ...

برای اطلاع از برنامه دوره های آموزشی دکتر رامین قاسمی اصل کلیک نمایید

موضوعات

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور

 • برنامه زمان بندی دوره های آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی سال 99

  رنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 1399 ارایه می گردد به شرح زیر است

   

    ردیف نام دوره محل برگزاری تاریخ
     1 عایق بندی صوتی و اطفا حریق  البرز  30 و31/ 3 /99
     2  عایق بندی صوتی و اطفا حریق  علم و فرهنگ  25 و 26/ 4 /99
     3  عایق بندی صوتی و اطفا حریق  علم و صنعت  9 و 10 /5 /99
    4 لوله کشی گاز فشار ضعیف موسسه MEM 16 و17/ 5/ 99
     5  عایق بندی صوتی و اطفا حریق  شهید رجایی  22و23 /5/ 99
    6 تاسیسات بهداشتی (ساعت 13 الی 21) بندر عباس 12و 13 / 6 / 99
    7 تاسیسات بهداشتی (ساعت 14/30الی 22/30) البرز 15 و 16 /6 /99
    8  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20)  شهید رجایی  19 و20 /6 /99
    9 لوله کشی گاز فشار ضعیف (روز اول14 تا 22 و روز دوم 12 تا 20) اصفهان خمینی شهر 18 و 21 / 6 /99
    10  عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 13 الی 21)   مرکز تحقیقات راه وشهرسازی  22 و 23 /6 /99
    110   عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 17 الی 21) نجف آباد  24 و 25و 31 / 7 و1 / 8/ 99
    12 تاسیسات بهداشتی (روز اول 13 الی 21 رروز دوم 9 الی 17) کرمان 26 و27 /6 / 99
    13 عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 13 الی 21) بندر عباس 29 و 30 /6 /99
    14 لوله کشی گاز فشار ضعیف (ساعت 12 الی 20) اصفهان خمینی شهر 28 / 6  و4 / 7 /99
    15 عایق بندی صوتی و اطفا حریق (14/30 الی 22/30) البرز 16 و 17 / 7/ 99
    16 آموزش لوله کشی گاز توکار مهندسان (ساعت 17 الی 21) ارومیه 7 و 8 / 7 / 99
    17 لوله کشی گاز فشار ضعیف (ساعت 12 الی 20) اصفهان خمینی شهر 11 و 18 / 7 99
    18 عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 17 الی 21) نجف آباد 12و 13و 14 و 15 /7/ 99
    19  تاسیسات لوله کشی ساختمانها ( ساع 12 الی 20) اصفهان خمینی شهر 25 / 7 و 2 /8 / 99
    20      
    21  تاسیسات لوله کشی ساختمانها ( ساعت 12 الی 20)  شهید رجایی  7 و 8 / 8 / 99
    22  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) کرمان 27 , 28 / 8 /99
    23  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) شهید رجایی  14و 15 /8 /99
    24  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) نجف آباد 17 و 18  8 /99
    25  تاسیسات بهداشتی  علم و صنعت ایران  29 و 30 /8 /99
    26  عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20) علم و فرهنگ 4 و 5 /9 /99
    27  تاسیسات بهداشتی  ساری 6 و 7 /9 /99
    28  تاسیسات بهداشتی (14/30 الی 22/30)  البرز  8 و 9 /9 /99
    29   عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 13الی 21)  علم و صنعت ایران  20 , 21 / 9 / 99
    30    تاسیسات بهداشتی (13 الی 21) علم و صنعت ایران   27 و 28 /9 / 99
    31   عایق بندی صوتی و اطفا حریق (14/30 الی 22/30)  البرز  17و 18 /10 /99
    32   تاسیسات لوله کشی گاز (12 الی 20)  علم و فرهنگ  9 و 10 /10 /99
    33   تاسیسات بهداشتی  (12 الی 20)  علم و فرهنگ  20 و 21 /10 /99
    34   عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( ساعت 12 الی 20)   علم و فرهنگ  15 و 16 /11 /99
    35   تاسیسات لوله کشی گاز (12 الی 20)    علم و فرهنگ  2 و 3 /12 /99
    36   تاسیسات بهداشتی  (12 الی 20)    علم و فرهنگ  16و 17 /12 /99