وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

آموزش زبان برنامه نويسي فرترن براي مهندسين مكانيك

فرترن اولین زبان برنامه نویسی سطح بالا می باشد که به هدف ارتقاء محاسبات ریاضی تا به امروز گسترش یافته است. این زبان یکی از قدرتمندترین زبان های برنامه نویسی در حوزه محاسبات عددی و شاخه های مهندسی مرتبط همچون دینامیک سیالات محاسباتی، المان محدود، فیزیک و ریاضیات کاربردی...

برای اطلاع از برنامه دوره های آموزشی دکتر رامین قاسمی اصل کلیک نمایید

موضوعات

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
 • عضویت در سایت
 • یادآوری رمز عبور

 • طبق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان ویرایش سال91 بند 16-5-2-3 فاضلاب خروجي لوازم بهداشتي بايد جداگانه و با سيفون به شاخة افقي فاضلاب يا لولة قائم جز موارد زير متصل شود

  - سيفون جزء يك پارچه با لوازم بهداشتي باشد

  -فاضلاب خروجي به طور غيرمستقيم به لوله‌كشي فاضلاب هدايت شود

  -لولة سرريز مخازن آب.

  و طبق بند 16-6-2-1 الف همان مبحث در طراحي بايد  هوا  به اندازة كافي از لوله‌كشي فاضلاب خارج يا به آن وارد شود و تا از شكستن آب هوابند سيفون‌ها بر اثر فشار معكوس يا مكش سيفوني جلوگيري شود. برای این منظور برای هر سیقون بایستی لوله هواکش پیش بینی نمود. اما طبق طرحهای مندرج در مبحث مذکور میتوان برای چند سیفون تحت شرایطی فقط از یک هواکش استفاده نمود. در بند16-6-2-7 مبحث فوق آمده براي يك گروه  لوازم بهداشتي در یک طبقه،که در یک حمام کامل و یا حداکثر در دو حمام مجاور هستند مي‌توان هواكش تر افقی نصب نمود. ین طرح با سرویس وحمام ایرانی که لوله کشی آن در زیر به زیر به رنگ طوسی نشان داده شده هماهنگ است.

  هواكش تر براي لوازم بهداشتي بالا دست به عنوان لولة فاضلاب و براي پايين دست به عنوان هواكش عمل مي كند. هواكش تر از محل اتصال هواكش خشك شروع و تا نقطة اتصال فاضلاب پايين ترين دستگاه، كه هواكش تر براي آن منظور شده ، ادامه مي يابد. هر يك از لوازم بهداشتي بايد به صورت جداگانه به شاخه افقي فاضلاب يا لولة هواكش تر، متصل شود. هواكش خشك مي تواند مستقيماً به لولة افقي هواكش تر و يا به لولة فاضلاب يكي از لوازم بهداشتي)به جز كف شوي اضطراري( متصل شود. حداكثر فقط يك وسيلة بهداشتي كه هواكش تر براي آن منظور شده است مي تواند در بالا دست نقطة اتصال هواكش خشك به لولة هواكش تر، قرار داشته باشد  قطر نامي لولة هواكش تر در هيچ مقطعي نبايد كوچكتر از قطر نامي لولة فاضلاب متصل به شاخة افقي فاضلاب (هواكش تر) در آن مقطع باشد. قطر نامي لولة هواكش تر در هر مقطع. برحسب D.F.U. لوازم بهداشتي كه به اين لوله تخليه مي‌شوند، دست‌كم بايد برابر ارقام جدول شمارة (7-2-6-16) ”الف“ (3) باشد.

   

  در صورتي كه لولة فاضلاب لوازم بهداشتي ديگري، در پائين دست به اين شاخة افقي فاضلاب)هواكش تر(متصل شود باید براي آ نها هواكش جداگانه پيش بيني شود.

  موضوع : تاسیسات بهداشتی / پرسش و پاسخ متداول   تاریخ انتشار : 9 فروردین 1393